Menu Zavrieť

Skákavé prsty

Toto ochorenie sa označuje aj ako zúžená šľachová pošva znemožňujúca plynulý pohyb palca, či iných prstov ruky. Postihuje jeden alebo viac prstov ruky. Jedná sa o stenotizujúcu tenovaginitídu, teda o “zápalové“ ochorenie šliach a ich obalov (šľachových pošiev a tzv. “pútok“), kde šľachy voľne kĺžu. V určitých prípadoch dochádza k ich “zosilneniu“, zhrubnutiu. Obmedzuje sa plynulé kĺzanie šliach v oblasti základného (MP) kĺbu prstu, a to v úrovni pútka A1 – väzivový pruh – väzivový “prstienok“ upevnený v oblasti základného kĺbu prstu, ktorý vymedzuje priestor, ktorým šľacha pri svojom pohybe kĺže. Spúšťacím mechanizmom sú pozápalové stavy, poúrazové stavy šliach alebo etiologicky nejasné príčiny, môže dôjsť ku zúženiu pošvy šľachy v jej postihnutom úseku A1 pútko, čo spôsobuje sťaženie pohybu šľachy.

 

Príčina

Šľachy ohýbačov prstov prebiehajú v dlani a zápästí v šľachových pošvách a ku kostiam sú pridržované tzv. pútkami. Preťažovaním, opakovanou záťažou alebo po zápale môže vzniknúť na šľache zdurenie, ktoré môže obmedziť pohyb šľachy v pošve pod pútkom.

 

Príznaky

Postihnutý prst pri zohnutí do dlane a následne pri snahe o jeho vystretie preskočí a zabolí , čo je sprevádzané charakteristickým lupnutím. Fenomén lupnutia je spôsobený disproporciou medzi šľachou ohýbačov a väzivovým prstencom (pútko A1). Najčastejšie sú postihnuté ženy v strednom veku, sekundárne sa vyskytuje u reumatoidnej artritídy, dne, ale aj iných metabolických ochoreniach, ako napr. cukrovky. Najčastejšie sú postihnuté III. a IV. prst.

 

Diagnóza

Stanovenie lúpavého prstu je z klinického nálezu bolestivé preskakovanie prstov, bolesti v priebehu šľachy ohýbača prstu, hmatateľné zdurenie na šľache. Na RTG snímku sa vylúčia iné dôvody bolesti.

 

Konzervatívna liečba spočíva v miestnom injikovaní steroidov a znehybnení. V tomto prípade je recidíva častá (opakovanie sa ťažkostí), nakoľko liečba nie je príčinná.

 

Najúčinnejšia a v podstate jediná liečba je chirurgická, najčastejšie v miestnom znecitlivení (lokálna anestézia). Zákrok trvá približne pol hodinu a vykonáva sa v lokálnej anestézii, pričom zariadenie môžete väčšinou opustiť ihneď po operácii. Samotný zákrok spočíva v pozdĺžnom, často len čiastočnom preťatí pútka A1 skalpelom z malého rezu v dlani (15 mm rez, približne v oblasti prirodzenej priečnej dlaňovej ryhy v úrovni postihnutého prsta), aby šľacha mohla opäť voľne a bez obmedzení “jazdiť“ vo svojom obale bez lúpavých fenoménov.

Chirurgickým riešením je ambulantný zákrok v miestnom znecitlivení.

 

Pooperačná starostlivosť

Pacientovi sa odporúča nosiť hornú končatinu vo zvýšenej polohe (napr. záves, šatka), čo minimalizuje tvorbu opuchu a prípadné krvácanie. Pasívne a aktívne cvičenia sú prevenciou možných opätovných zrastov šľachy a ich obalov. Stehy sa vyberajú približne na 14 deň po zákroku. Následná je starostlivosť o jazvy, tlakové masáže, aplikácia silikónových plátkov na jazvu (Epiderm, Scarban). Návrat do práce u manuálne pracujúcich je od dvoch do troch týždňov. U ostatných aj skôr.